|


Damlahatnâme Genel

Yüreğe aniden inen ivmenin akademik manada yazıya dökülmesi durumudur Damlahatnâme. Bilinen roman, öykü, masal, tiyatro gibi edebi türlerden farklı ivmesel edebi yazım türüdür. 
Tanım: Geniş çaplı akademik edebi türdür. Roman, hikaye, tiyatro vb. türlere eş değerdir. Yazılana Damlahatnâme, yazarına da "Damlatar" denilir. 

Özellikleri

İçsel tekil konuşmalar ve birden çok anlatıcı vardır. Okurla konuşulabilmektedir. Özetten daha çok detaycı bir anlatım vardır. Kendine özgü edebi türevleri bulunur. Bunlar; otag, damla, tevil, usulihat, dipçe, sözce, devriye, şerh-i hal'dir. Deneysellik veya eğitsel-öğreti ön plandadır. Anlatıcıların aralarındaki konuşmaları, mektuplaşmaları olası bir durumdur. "Sanat, sanat içindir." anlayışı hakimdir. Görsel materyaller kullanılır. Kaynak gösterme, yeni sözcük oluşturma-türetme özelliği bulunur. Aşamalar halinde yazılmaktadır. Her aşama neticelidir. 

Sözcük Anlamı

Damla, hat ve nâme sözcüklerinin birleşimidir. Türkçe, Arapça, Farsça ve Osmanlıca dillerinden faydalanılmıştır. Genel anlamı; aniden yüreğe inen ivmenin güzel, hoş üslupla kaleme alınması ve bu ilgili yazıların da bulunduğu kağıdın aslıdır. 
 • Damla Sözcüğü: Suyun aniden damlaması gibi bir anda, lahzede yüreğe inen ivme anlamındadır. 
 • Hat Sözcüğü: Birçok manası olmasına rağmen yazı, çizgi, yol geçer anlamları vardır. Güzel yazı anlamındadır. 
 • Nâme Sözcüğü: Edebi yazıların yazıldığı kitap, dergi, risale, mektubat gibi alanlara verilen addır. 

Amaç

Damlahatnâme'nin esas amacı bir sorunu ele alıp kavram odaklı incelemek, tez-sav beyanıyla deneysellikte bulunmak ve eğitsel-öğretiyi sunmaktır. Bilginin öyküsel, akademik, sanatsal anlatıyla geliştirilmesine katkı sunmaktır. 

Yazım

Külliyat veya sadece set olarak yazılabilir. Setleri seriler, serileri de suret-lem'alar tamamlar. Bir Damlahatnâme  sürümler halinde yazılmaktadır. Kavram odaklı levhalar halinde yazım kullanılır. Bir levha, üçer aşamalı olup, her aşama birden çok bölüm olarak ve bölümlerde birden fazla kısım olarak yazılabilmektedir. Damlahatnâme'nin kademeleri vardır. 

Örnekler

Yazılmış baz incelemeye açık Damlahatnâme'ler: 
 • Damlayan Gölge
 • Büyülü Aşk
 • Fani Sevda
 • Lisaniye
 • Karanlık Maceralar... 

Kurallar

 • Cümle ve paragraflarda asıl maksat, düşünceyi anlatmak ve ispatlamaktır.
 • "Sanat, sanat içindir." anlayışı hakimdir.
 • "Son" yazısı epilog (Kısa Netice)'den sonra yazılır. 
 • Bir sorun üzerine kavramsal odaklı kaleme alınır. 
 • Deneysellik veya eğitsel-öğreti ön planda olmalıdır. 
 • İçsel konuşmaların açıklamaları otag veya şerh-i hal olarak verilmelidir.

Taslak

 1. Kapak: (Damlahatnâme mantık ve usulüne uygun kapak)
 2. Ön Damlahatnâme Sayfası: (Damlahatnâme adı ve sloganı)
 3. Künye Sayfası: (Dizi, sürüm ve tür adı, bağlı bulunduğu set ismi, ISBN kodu, Yayıncı, editör ve yazar…)
 4. İthafet: (Kime ithaf edildiği, kimlere yönelik olduğu.)
 5. Epigraf: (Konuyla ilgili atasözü, deyim, özlü söz, şiir veya metin parçacığı)
 6. Önsöz: (Kısa bildiri)
 7. Yazarca: (Yazarın bildirgesi)
 8. Giriş: (Kitabın neden yazıldığı, hangi araştırmaların yapıldığı, temel maksat ve gayeler neler…)
 9. Başlangıç: (Olaya kısaca giriş, temel ön anlatı)
 10. *Anahat: (Aşamalar, bölümler ve tüm Damlahatnâme örgüsü…)
 11. Epilog: (Kısa netice ve düşündüreç imleci)
 12. Ana Karakterler: (Karakter isimleri ve özellikleriyle beraber birbirleriyle bağları)
 13. Apandis/Eklence: (Damlahatnâme kurgu ve kavramsal öykücüğün daha iyi anlaşılıp kavranması için yardımcı bilgiler)
 14. Notlar: (Bilinmesinde fayda olan notlar)
 15. Sözlükçe: (Terimler ve açıklamalar)
 16. İlave Kaynaklar: (Belirtilemeyen, sadece fikir edinilen kaynaklar)
 17. Teşekkür: (Destek olanlara teşekkür iletisi)
 18. Yazar: (Yazan kişi hakkında)
 19. Sürümce: (Sürüm bilgileri)
 20. Arka Kapak: (Kitap özetleyen nükte ve tanıtım yazısı)

Damlahatnâme: Suhuf ve Sürümler

Levha + Aşamalar

Bölümler = Kısımlar

SÜRÜM
Levha
Aşama
Bölüm
Kısım
Parça
Paragraf
Cümle
Söz
Kavram
 

Değerlendirme: 5.0/1

Yorum:
avatar


Powered by uCoz