| Damlahatnâme Kademeleri


Damlahatnâme Kademeleri

Damlahatnâme kademelerden oluşmakta ve kademeli olarak yazılmaktadır. 

A - Kapak

İçeriğe uygun tasarımın yapıldığı ilk kapak kısmıdır. Bu kısımda kitap adı, sloganı, sürüm-suhuf, seri - set ve külliyat bilgisi ile yazar adı yer alır. 
YazımDamlahatnâme ve yazar adı büyük harfle yazılır. Slogan, kitap adının altına yazılır. Külliyat ve set bilgisi en alt orta kısma; "... külliyatının ... setine bağlıdır." şeklinde olmalıdır. Sürüm-Suhuf no, sayfanın sağ üst veya alt köşesine yazılır.

Taslak

 
KİTAP ADI

"Slogan..."

YAZAR ADI

I. CİLT


 
I. Suhuf, 0.1
... Külliyatının ... serisine bağlıdır. 

Kurallar

 • Damlahatnâme ve yazar ismi büyük yazılır.
 • Slogan küçük yazılır.
 • Sürüm bilgisi verilmelidir.

B - Önsayfa

Sadece kitap adı ve sloganı yazılan iç kısımdır. Kapakta yazıldığı gibi yazılır. 

KİTAP ADI

"Slogan..."

 

C - Künye Hat

Kitaba dair özel detay listesinin yer aldığı kısımdır. Külliyat, set, sürüm, yayın vs. bilgilerinin belirtildiği alandır. 

Taslak

- Künye Hat -
Yazar:
Editör:
Grafik:
Yayınevi:

Seri No:
Cilt No:
Sürüm No:
Suret:
Set Adı:
Külliyat:

Yayın Tarihi:
ISBN No:
Tür:
Telif Hakkı:
Dili:
 

Ç - İthafet

Kime özel, ithaf edildiğinin yazıldığı kısımdır. 
Yazım: Ayrı bir sayfada sayfanın alt sağ kısmına yazılır. 

Taslak

 
... ithaf olunur. 
 

D - Epigraf - Kısa Söz

Ayrı özel bir sayfaya, sayfanın sağ alt kısmına yazılır. Özlü söz, atasözü veya açıklama olabilmektedir. 
Örnek:
 Karanlık yine köyü saracaktı.
Yıldızlar habersiz, sen habersiz...
 

E - Önsöz

Kısa bildiri, özellik ve ek bilgi sunma kısmıdır. Külliyat ve set bilgisi verilerek başlanır, eserin türünden bahsedilir. Yapılan araştırma vb. anlatılır. Son olarak da suret ve sürüm bilgisi verilir. 

Örnek

- ÖNSÖZ -
"Lisaniye" adlı bu Damlahatnâme, "Kara Serüven" külliyatının "Karanlık Maceralar" setine bağlıdır. Damlahatnâme olarak deneyselliği ön planda tutmaktadır. Eser, özel bir amaç uğruna 17 günde hazırlanmış ve birçok sitede, ansiklopedik araştırmaya vesile olmuştur. Bünyesinde birçok edebi tür barındırmaktadır. 
İlgili Eser, 1. Suret, 0.2 sürümüdür. 
 

Kurallar

 • İçerikle ilgili bilgi verilmez.
 • Çok uzun olmaz.
 • Kısa bir bildiri niteliğindedir. 

F - Yazarca

Yazarın okura özel mesajının yer aldığı kısımdır. Asıl yazarın iletisi olabileceği gibi, yapay esere has yazarın bildirisi de olabilmektedir. Tamamen okuyucuya yönelik bildiri ve ileti niteliği taşımaktadır. 
Yazım: Önsöz ve giriş sayfalarının aralarında özgün bir sayfaya yazılır. Yazarın iletisidir. Öncelikle eser ismi belirtilerek ana teması belirtilir, sonra işleyiş ve yazarın yeri anlatılır. Akabinde okura mesajlar verilip iyi okuma dilekleriyle temennide bulunulur. 

Örnek

- YAZARCA -
 
"Lisaniye" adlı bu eser Almancaya dair özellik ve yapıları konu almış olup, dil öğretimini gaye edinerek hazırlanmıştır. Belli aralıklarla olaya bilgi vermek amacıyla müdahale edebilmekteyim. Okumadan önce eserin edebi türü olan Damlahatnâme hakkında az buz da olsa kısa bilgi edinilmesi, okumanın kolaylığı ve anlamanın hız kazanması anlamında faydalı olacaktır. Eser, Alman dilini öğretmeye odaklıdır. Tüm okurlarıma iyi okumalar dilerim. 
 
- Yazar -

Kurallar

 • İlgili konu harici bilgi verilmez.
 • Yazan kişi her zaman "Yazar" statüsündedir. 
 • III. veya I. tekil kişi anlatımı kullanılabilir. 

G - Giriş 

Eserin neden yazıldığıyla başlayan, içerikten değil de konusundan bahsedilen kısımdır. Maksat, sorun ve eser yapısı hakkında bilgi veren kısımdır. 
Yazım: Eser adı, özellik ve türü belirtilip, neden ve nasıl yazıldığına kısaca değinilerek konudan bahsedilir. Akabinde amaç, sorun ve yorumlara değinilir. Son olarak da yapısal bilgilere yer verilip ilave anlatım varsa bahsedilir. Ana kahraman ve kimliği hususunda açıklamalara yer verilir. 

Kurallar

 • Kesinlikle eser adı, özelliği, konusu, türü, sorun ve maksat belirtilmelidir. 
 • Sabit anlatıcıların hanileri olduğu belirtilir. (Anlatıcı, öğretici, öğütçü, öğretici, ifrit...)
 • Eserin ana kahramanı kimliği ile beraber verilmelidir. 
 • En fazla iki paragraf başı yapılır.

Örnek- GİRİŞ -
 
       "Lisaniye" isimli Damlahatnâme, dilsel edebi, macera ve psikolojik türde olup, dil öğretimini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Temel gaye dil öğretiminin Damlahatnâme olarak öyküsel öğretilip öğretilmediğini deneysellikle keşfetmek ve dili bu suretle öğretmektir. 
             Muallim isimli öğretmenin Almanca öğretme çabasını ve bu süreci konulan eser, eğitsel-öğreti özelliğindedir. Belli aralıklarda olaya müdahale eden anlatıcılar vardır. Bunlar; Anlatıcı, yazar ve öğreticidir. 

 

Ğ - Başlangıç

Eserin konuya ilk giriş yapıldığı kısımdır. Adeta yapıt, öykü burada başlamaktadır. Olaya kısa giriş niteliğinde ön anlatı bölümüdür. 
Yazım: Şiir, dörtlük, vecize, mektup gibi Gökçeyazınlarla veya devriye, usulihat yahut damla ile giriş yapılabilir. Her türlü anlatıma uygundur. Genellikle gözlemci anlatımı vardır. Olaylar yüzeysel ve detaycıdır. Çok aşırı uzun değildir. 

Taslak

Gel dedi, gelmedim. 
Git dedi. Gitmedim... diye söyleniyordu bahtiyar. Kara bulutlar çökeli semada çok olmuştur...

 

Kurallar

 • Bolce devriye, otag ve tevil türevi kullanılır.
 • Edebi bir üslup kullanılır.
 • Yazı harici bir görsel materyal de kullanılabilir. 
 • Giriş niteliğinde özet olmalıdır.
 • Ya baş ya da öykünün sonunu göstermektedir. 
 • "Başlangıç" yazısı yazılmadan doğrudan kaleme alınır. 
 • Bitiminde bir şey belirtilmez. Düşündürücü ve meraklandırıcı cümle ile sonlandırılıp, aşamalara geçilir. 

H - Epilog - Kısa Netice

Düşündüren imeç, bildiri, özlü söz veya nasihat verilen durum çözümleme kısmıdır. 
Yazım: En son, Anahahtan (aşamalar) sonrası "SON" yazısı yazılmadan kaleme alınır. Düşündürücü bir imeçle başla ve olayı neticelendirir. Sonrasında da, "SON" yazısı yazılır. 

Taslak - Örnek

- Epilog - Kısa Netice - 

 
         Hayat denilen şey de bir nefes değil midir?  Hayat suyu mu sanki insanı yaşatan... Zaman sonra Ali sevdiğine kavuşur. Mutlu mesut hayat yaşarlar. Düşmanları Veli ise kahrından kasabayı terk edip gider. 

 
- SON - 

Kurallar

 • Reklam yapılmaz.
 • Burası öykünün sonudur.
 • Çözümleme, yazar tarafından yapılır.

I - Ana Karakterler

Karakterler hakkında kısa bilgi verilen kısımdır. 
Yazım: Karakter adı, kimliği, özelliği ve akibeti hakkında bilgi verilir. 

Taslak

Karakter Adı: (Kimliği) Özelliği ve açıklamaları, Akibeti...

Örnek

Abdullah: (Öğrenci) Derslerden kaçan, tembel birisidir. Okul sonrası inşaatlardan başka yerde çalışamayacaktır.  

İ - Apandis - Ek/Notlar

Eser ve içeriği hakkında bilinmesinde fayda düşünülen bilgilerin yer aldığı bölümdür. Maddesel olarak yazılır. Ekler; ilave okunması, incelenmesi düşünülen verileri kapsar. 
Misal; 

- Notlar - 
 • Bu eser ilk Almanca çeviridir. 
 • Ali ile Leyla evleneceklerdir.
 • Ali, Veli'yi istemeden öldürmüştür. 
 
- Apandis - Ek -
 • Tür: Adı; İçeriği, gayesi...
 • Kitap: Damlayan Gölge; Örnek Damlahatnâme, örnekleme... 

J - Sölükçe

Bilinmeyen sözcüklerin listesidir. 
Yazım: Sözcük adı ve açıklaması, parantez içinde kaynağı verilir. 

Taslak

- Sözlükçe - 
Sözlük Adı: Açıklaması... (Kaynağı)
Sözcük Adı 2: Açıklaması... (Kaynağı)
 

Örnek

- Sözlükçe - 
 
Deutsch: (Alman/Almanca) Alman dilinde Almanca demektir. Alman ve Almanca manasındadır. (TDK - Pons)
Lahze: Andan daha az bir zaman dilimidir. Farsça kökenli kelimedir. (TDK)
 

K - Kaynakça

Dipçe verilemeyen, sadece fikir edinmek amacıyla başvurulan kaynaklardır. 
Yazım: Kaynağın tür ve detayı verilir. Dipçe mantığından daha özet şeklinde belirtilmektedir. 

Örnek

Web-Site: www.gencmevtoo.net (Damla Hakkında)
Kitap: Görünmeyen Bilinmez, M. Baki TAPAN
Film: Karanlık Maceralar, Yönetmen: Mevlüt Baki TAPAN

L - Teşekkür 
Teşekkür edilmek istenilen kişilere isimleri belirtilerek şükranda bulunulan kısımdır. 
Yazım: Yardımı, emeği vb. geçenlere isimleri verilerek teşekkürde bulunur. Resmi üslup kullanılmaktadır. 

Örnek

- Teşekkür -
 
           Bu eserin hazırlanmasında bana her türlü desteği sunan arkadaşım Emrah YILMAZ'a, maddi yardımda bulunan Gencmevtoo Okyanusu'na, kaynak olarak eserlerinden faydalandığım yazar M. TAPAN'a şükranlarımı sunar, teşekkürü bir borç bilirim. 
İyi ki varsınız...
 

M - Yazar

Yazar hakkında bilgi biyografi yazısıdır.  
Yazım: Yazarın adı, doğum tarihi  ve yeri, öğrenimi, mesleği, bu eseri yazım süreci ve bazı eserleri, iletişim bilgileri vb. hususlar yer alır. III. Tekil kişi anlatımı hakimdir. 

Örnek

Yazar: Mevlüt Baki TAPAN
 
 
           1 Ocak 1990 Erzurum doğumludur. Araştırmacı yazar ve yabancı dil öğretmenidir. Fantastik, bilim-kurgu eserleri kaleme almaktadır. İstanbul'da yaşamakta olup, evli ve 2 çocuk babasıdır. 

Liseyi Dedeman Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde, Lisans eğitimini de Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde tamamlamıştır. 1 yıl Almanya'da eğitim görmüş ve bu eseri de o yıllarda kaleme almıştır. 
Önemli bazı eserleri; Görünmeyen Bilinmez, Lisaniye, Kayıp Irk, Meçhul Adam...
Web: www.mevlutbakitapan.com
E-posta: mevluttapan@gencmevtoo.net
 

N - Sürümce

Eserin sürüm ve suret bilgisinin yazıldığı kısımdır. Evvela külliyat, set bilgisi; sonra suret ve sürüm bilgisi verilir. Güncel sürüm, sürümce başlığının yanına ve ayrıca en alta yazılır. 

Kurallar

 • Kesinlikle (varsa) Külliyat ve set bilgisi verilir. 
 • Yapılan değişim ve güncel sürüm bilgileri belirtilmelidir. 

Taslak

- Sürümce + Sürüm No -

... Külliyatı, ... Seti 
Suret:
Cilt No: 
 • - S. No - Nedeni, Tarihi
 • - S. No - Sebep, Tarih, Yapılan değişiklik...

Örnek

- Sürümce -
Dilgah Lülliyatı, Ölüm Seti, İlk Bakış Serisi
Suret: 2 
Cilt no: I
 • 0.2 - Yenileme
 • 1.0 - Kişi Ekleme
 • 2.0 - Kişi eklemek, yeni karakter oluşturma...

O - Arka Kapak

En arkada özet niteliği barındıran, esere albeni katan tanıtım kısmıdır. ÖZel tanıtım ve sayfa bilgisi bulunur. 

Örnek - Taslak
 

 

KİTAP ADI

 
KISA ÖZET.... 
 
 VE 

TANITIM
......
...........

Sayfa Sayısı

Değerlendirme: 4.0/1

Yorum:
avatar


Powered by uCoz